Composia Tillbaka till Composia Reflektioner
-

Andlighet

Vetandet ökar, tron minskar

Myter eller gudar har alltid fått förklara det som människor inte kunde förklara med logik, kunskap eller erfarenhet. Vartefter kunskapen har ökat har mer och mer kunnat förklaras utan myter och gudar. Den som vidhåller en gudomlig förklaring efter att en vetenskaplig förklaring har accepterats, kallas vidskeplig.


När vetandet ökar, behövs andlighet?

När vetenskapen kan förklara allt mer, borde behovet av myter minska. I en sekulariserad värld verkar istället behovet av det mytiska öka. Människan kanske finner ro och mening i det oförklarliga, mystiska och andliga. Vi är inte bara fysiska varelser, utan även psokologiska väsen.

Universums medelpunkt har flyttats från jorden till solen till vintergatan och till slut upphört att existera. Förflyttningarna har skett med stor vånda när observationer har gått stick i stäv med tidigare kunskap eller etablerad tro. I västvärlden har kyrkan varit en stark makt, så stridigheterna har ofta kommit att stå mellan kyrkans män och vetenskapsmännen.

Kanske står vi inte ut med all denna kunskap, utan behöver något att fästa livets mening på - till exempel en myt.

-
 © copyright Carl Axling 2003-2019 -