Composia Tillbaka till Composia Reflektioner
-

Filosofi

Filosofi = kärlek till vishet

Västerlandets filosofivagga stod i Grekland

Myterna och andra berättelser överfördes muntligt mellan människor och generationer. Myterna räckte länge som svar på de stora frågorna om naturen, livet och levnadsreglerna. Så länge stammen eller byn var den centrala delen i en människas hela liv, hade alla stammedlemmar eller bybor samma referensram. De levde på ungefär samma sätt och hade därför liknande erfarenheter. På så sätt utvecklades en gemensam kultur. Den handlade om att lösa praktiska problem eller svara på religösa frågor. Här kunde matematik, medicin och astronomi bidra.

Under århundradena före Kristus började människor resa och kriga. Krigets segrare koloniserade områden där människorna hade andra sätt att leva, det vill säga de hade en annan kultur. De segrandes egna myter fungerade inte i de nya sammanhangen. Det som hemma togs för givet, blev ifrågasatt och konfronterades med andra myter. På så sätt stimulerades reflektion och eftertanke.

- Kunskap

- Vetenskapsteori

- Tid

- System

Ontologi är läran om varandet.
Epistemologi är kunskapsteori, alltså en filosofisk kunskapsgren som behandlar frågorna om kunskapens natur, ursprung och giltighet.

-
 © copyright Carl Axling 2003-2019 -