Composia Tillbaka till Composia Reflektioner
-

Kultur - Spelregler för samvaro

Kultur betyder odling.

Vi lever med de kulturella reglerna under hela vår uppväxtid. De är så självklara att ingen förklarar dem. Vi härmar bara de vuxna och reglerna integreras i oss på ett oreflekterat sätt.

Det bästa sättet att få reda på sina egna regler är att inträda i en annan kultur. Den nya kulturens regler gör att man konfronteras man med sina egna föreställningar och värden. Därför brukar vi le besvärat när vi ser reportage om antropologer som besöker primitiva stammar i isolerade områden.

När människor lever tillsammans behövs alltså regler som underlättar samvaron. Detta gäller inte bara i nationer eller regioner. Regler för umgänge utvecklas även i företag och organisationer.

I ett företag kan grundaren ha betonat eftertanke och undvikande av risk. I ett annat företag, kanske i samma branch, var grundaren en utåtagrande entreprenör som belönade medarbetare som åstadkom snabba resultat. En person från det första företaget skulle uppleva arbetet som hafsigt i det andra företaget. En person från det andra företaget skulle uppleva arbetet som byråkratiskt i det första företaget. Ingen har rätt, ingen har fel - det är bara två sätt att möta världen, människorna och livet.

-
 © copyright Carl Axling 2003-2019 -