Composia Tillbaka till Composia Reflektioner
-

Kultur - Organisationer

En egen kulturnivå finner vi i organisationer. Olika organisationer har olika sätt att umgås och lösa problem på. Hur har dessa skillnader uppkommit? Först har grundarens framgångar och motgångar mejslat fram beteendemönster och värderingar. Sedan har organisationens medlemmar själva haft med- och motgångar som stärkt eller försvagat grundarens ursprungliga värderingar och beteenden. Allt detta har formar livet i en organisation.

Inom organisationen har olika yrkesgrupper eller funktioner gemensamma tänkesätt och värderingar. Orsaken är att människor bildar nätverk med andra människor med samma yrke eller intresse. I dessa närverk utkristalliseras också med tiden vissa värderingar och beteendemönster. De kan klassas som kulturer knutna till professionen eller intressentgrupper. De kallas ofta subkulturer.


En kulturmodell

Kulturmodell med tre nivåer Edgar Scheins modell består av tre nivåer

  • Föremål och beteenden
  • Värderingar
  • Grundläggande antaganden

De grundläggande antagandena får man från sitt lands kultur, hemmet och skolan. De är ofta omedvetna och vi betraktar dem som självklara - de har gått ner i ryggraden.
Värderingarna skapas i umgänget med familj, vänner och arbetskamrater. De kan vara både omedvetna och medvetna. Värderingarna kan förändras sakta med tiden.
Värderingarna kommer till uttryck i hur vi beter oss och vilka föremål vi omger oss med.

"Kultur är de regler som styr de kognitiva och känslomässiga aspekterna på medlemsskapet i en organisation, och de medel varvid de formas och kommer till uttryck."
Gideon Kunda

-
 © copyright Carl Axling 2003-2019 -