Composia Tillbaka till Composia Reflektioner
-

Kultur - Gester

Ordlös kommunikation.

Gester är kulturella yttringar, vars bakgrund man måste känna till för att tolka dem rätt. Ett exempel är "tummen upp". Bland piloter i USA betyder den gesten att allt är bra. I Australien betyder den "ta dig i häcken".

En uppåtpekande tumme som rör sig fram och tillbaka kan också betyda en vädjan om lift i USA och vissa delar av Europa. I Nigeria är den gesten mycket obscen och några européer, som har använt den, har blivit misshandlade istället för att få skjuts.

V-tecknet betyder "seger" i de flesta länder. I England betyder det dock "ta dig i häcken", om handflatan är vänd mot kroppen.

Visslingar från publiken betyder oftast missnöje i Europa. I USA är visslingar ett uttryck för gillande och används ofta tillsammans med applåder.

I Europa och USA tittar man varandra i ögonen. I Japan lär föräldrarna sina barn att slå ner blicken - att se någon i ögonen signalerar överlägsenhet.

Leendet verkar vara en gest som förstås i hela världen. Vid ett äkta leende rör sig munnen och ögonvrårna rynkas. Vid ett falsk leende rör sig bara munnen.

-
 © copyright Carl Axling 2003-2019 -