Composia Tillbaka till Composia Reflektioner
-

Kultur - Öst och väst

"Tro inte att du är så stor
att andra ter sig små."
Konfucius

Greker och kineser

Runt 500 f.Kr. kunde grekerna resa långt för att lyssna på poesiuppläsning och för att närvara vid teater. Grekerna värdesatte också argumentation, förädlad till retorik och logik. Aristoteles förespråkade frihet och förmågan att kunna påverka och till och med kontrollera omgivningen. Kunskap var värdefull för sin egen skull. Så föddes vetenskapen. Allt detta kan tas som ett uttryck för den fria grekens känsla för att kunna påverka sitt eget liv och ta ansvar för det.

Runt 500 f.Kr. reste kineserna för att träffa släkt och vänner. Kineserna såg sig själva som en del av familjen, klanen och byn. De värdesatte relationer med andra. Att umgås i harmoni var viktigt och det krävde självkontroll och förmåga att anpassa sig till omgivningen.

Konfucius ansåg att individen fick sitt värde i samklang med andra. En individ är till och med olika personer beroende på vilket umgänget var.


Vetenskap och teknik

"All vetenskaps början
är förvåningen över att tingen är som de är."
Aristoteles

Greker värdesatte retorik och logik. Det var så den vetenskapliga metoden skapades.

Kineserna värdesatte harmoni och därmed uppmuntrades inte debatt och kritik. Däremot utvecklade kinersna teknik som kunde förenkla vardagen. Det praktiska var viktigare än kunskap för sin egen skull. Kineserna uppfann till exempel porslin, bläck och magnetisk kompass.

USA har betydligt fler nobelpristagare än Japan. Kan förklaringen vara västerlandets öppna debatt, argumentation och intellektuella konfrontation samt kollegers granskning i den vetenskapliga världen? I österlandet eftersträvas en konfliktfri och undvikande atmosför samt respekt för äldre.


Saker och relationer

"Oroa dig inte för att ingen känner dig;
försök att vara någon värd att känna."
Konfucius

Västlänningar påverkar omgivningen och österlänningar påverkar relationer. Västlänningar lär sig substantiv i barnaåren och är bra på att beskriva omgivningens saker. Österlänningar lär sig verb i barnaåren och är bra på att beskriva omgivningen i termer av relationer.

I västerlandet är mediciner och kirurgi framträdande. I österlandet är örter och kroppens kraftfält viktiga.

För grekerna var logiken avgörande; antigen var en utsaga sann eller så var den falsk. De betraktade en sak i taget.

För kineserna var verkligheten av både-och-karaktär. Under vissa förhållande kunde en sak vara sann och under andra förhållanden kunde den vara falsk. De betraktade alltid förgrunden i förhållande till bakgrunden.


Musik

I den österländska kulturen är enhetlighet viktigt. Detta visar sig även i musiken. Alla intrument spelar samma ton och alla sångare sjunger samma ton.

Österländsk musik klingar entonigt i en västerlännings öron. Det var grekerna som uppfann polyfonsik musik.

-
 © copyright Carl Axling 2003-2019 -