Composia Tillbaka till Composia Musik
-

Musik och människor


"Music is the wine
that fills the cup of silence"

Robert FrippHöra och lyssna

Musik kan underlätta inlärning. Barockmusik har vistat sig vara ett bra val. Den har runt 60 slag i minuten och kan sänka puls och andning. Dessutom verkar barockmusik och Mozart-musik kunna försätta hjärnan i rätt tillstånd för inlärning - ett tillstånd där alfavågor dominerar. Med EEG kan man mäta hjärnans aktivitet. Alfavågor har en frekvens mellan 7 och 13 Hertz. De är mest förekommande vid avspänd koncentration.

När alfavågorna dominerar underlättas lagringen av information i hjärnans långtidsminne. Den forskare som upptäckte detta utvecklade sedan ett system för inlärning - suggestopedi.

Musik kan väcka minnen. Det är trevligt i vardagen, men det kan också användas terapeutiskt bland gamla människor, som har svårt att minnas.

Musik kan få oss att dansa och motionera. Riktigt suggestiva rytmer kan få oss i trance.

Musik kan underlätta arbetet. Den kan skapa ro i stressiga miljöer, den kan dölja ovidkommande ljud och den kan hjälpa oss att marschera.

Musik kan spegla och förändra sinnens tillstånd. Dur känns glad och moll upplevs dyster. Igor Stravinskijs uruppförande av Våroffer 1913 i Paris fick publiken att lämna konsertlokalen i upprördhet över disharmoni och ovana rytmer.

Musik kan överbygga klyftor där språket inte räcker till. Om musiken är "känslans språk", kan den kommunicera icke-verbala meddelanden. Det skulle förklara att en stor del av musiken verkar vara internationellt förståbar.

Musik vid fel tillfällen upplevs som buller eller allmän störning, när vi till exempel ska sova eller samtala vid ett restaurangbord. Musik från en annan kultursfär kan uppfattas mer som oljud än musik.

Musik kan öka vårt välbefinnande i miljöer som lätt stör oss, till exempel i hissar. I affärer kan vår köplust öka. Denna typ av medvetet komponerad bakgrundsmusik kallas muzak. Den ska sakna text, disharmoni och solon.


Komponera

Att komponera musik är en skapande aktivitet. Det är mycket tillfredsställande att åstadkomma ett resultat som direkt går att lyssna på - en möjlighet som modern musikteknik erbjuder. När man lyckas skapa ljud som klingar särskild bra, infinner sig en känsla av lycka och "flyt".

"Flyt" är ett sinnestillstånd som vi känner när vi helt upptas av en uppgift. Fulla av engagemang i en uppgift som vi utmanas av och nätt och jämt klarar av, känner vi "flyt". Vi tappar känslan för tiden och känner oss upprymda.


Musicera

Att spela ett instrument kräver full koncentration. Inga tankar kan flyga iväg och älta det som man inte hann med eller osäkerheten inför morgondagens möte - då spelar man fel. Återkopplingen kommer direkt genom att det låter illa. Kravet på full uppmärksamhet och direkt återkoppling är mycket avstressande. Och då låter det bra.

-
 © copyright Carl Axling 2003-2019 -