Composia Tillbaka till Composia
-

Symbol för Composia Om Composia
Ordet "komponera" kommer från latinets "componere" som betyder sammansätta.

Ordet "komposition" betyder inom musik både konsten att komponera och det enskilda musikverket. Inom konst och litteratur betyder komposition disposition av former till grund för den konstnärliga helheten.

Eller som Platon sade: "komposition består av mångfald i harmoni".

Navigering
Namnet Composia och symbolen i övre bården är på varje sida länkade till startsidan.

Efter Composia-symbolen står ett områdesnamn, om det finns. Det namnet är länkat till startsidan för respektive område.

Till höger i den övre bården står datumet då sidan senast uppdaterades.

Menyn till alla områden finns endast på startsidan - till vänster.

I den nedre bården finns till höger en länk "Kontakt". Via den länken kan du skicka epost till Composia.

-
 © copyright Carl Axling 2003-2020 -