Composia Composia
-

Konst - Trä

Oformlighetens estetik

Krumelur Det är svårt för ett fysiskt föremål att sakna form.

Konsten lade beslag på begreppet form och delade in det i vackert och fult. Den amerikanske arkitekten Louis Sullivan skrev 1896 att ”form följer funktion”. Kanske hade han gestaltpsykologin i åtanke, det vill säga att människan försöker förstå saker som helheter utifrån de förutsättninger som vår perception ger. Kanske hade han naturen i åtanke där allt ser så genomtänkt ut. Men bakom evolutionen finns ingen planerare med intentioner. Slump, naturlagar och tid ordnar alltihop alldeles själva.

En del formgivare försökte att dra isär formspektrumet och skapa tydliga ändpunkter i "funktion" respektive "form":

  • Ett förmål med enbart funktion skulle kunna vara en tryckpress som står i en industrilokal. Oljig och omålad utan några ambitioner att vara estestisk tillltalande – bara tryckande effektiv.
  • Ett föremål med enbart form skulle kunna vara konstglas, som inte har någon praktisk nytta.
  • Ett förmål med både funktion och form skulle kunna vara en ergonomiskt utformad skruvmejsel som ger ett stadigt och halkfritt grepp i både varmt och kallt väder. Eller en elegant formgiven slöjdkniv.

Men, det visade sig att om tryckpressen konstruerades så att ytorna blev välvda och målades orangegula, gick det lättare att sälja pressarna. Och i kundföretagens årsredovisningar dök det upp fotografier med den verkställande ledningen leende runt den oranga pressen. Funktion blev alltså mer värdefull med form.

Och det visade sig vid närmare eftertanke att konstglasets form var dess funktion: att vara vacker och skänka estetisk upplevelse hos betraktaren.

Även oformligheter har form

Sedan var det det här med oformligheter. De saknar bestämd och regelbunden form. De har olämplig eller oskön form. De är oproportionerliga, klumpiga och svåra att hantera.

Det oformliga är naturligtvis inte medvetet skapat. Det är slumpens verk – eller den okunniges. En konstnär kan förstås medvetet skapa något oformligt – för att provocera.

Det oformliga kan också uppstå när en vacker form deformeras av medvetet våld eller tidens tand. I vissa fall kan det det uppkomna tillståndet kallas patina.

Det oformliga kan äga skönhet och till och med skapa hälsa. Den oregelbundna grönskan utanför ett sjukhusfönster gör att patienter tillfrisknar snabbare än om utsikten är en grå betongsfasad. Oformligheter överraskar.