Composia Composia
-

Agil utveckling av poesi

En e-bok av Carl Axling

Agil utveckling av poesi Vad som kan hända under radarn i en organisation som inför agila arbetsmetoder.

Poesibolaget är ett fiktivt företag som förändrade sitt arbetssätt från stora projekt med tung administration till utveckling i korta cykler. Även om Poesibolaget är fiktivt så är våndorna och glädjeämnena i förändringsarbetet verkliga.

Episoderna visar hur medarbetarna upplevde införandet av agila metoder. Det hade blivit en helt annan berättelse om den hade skrivits i ledningsgruppens mötesrum eller på organisationskonsulternas chefskonferenser.

Erfarenheterna från episoderna skulle med en svag dos av övermod kunna kallas fronesis. Det var det begreppet Aristoteles använde för praktisk visdom som tar hänsyn till kontext och värderingar.

Texten distribueras endast som e-bok via bokhandeln. Den är utgiven i september 2020 och har ISBN 978-91-892198-6-1. Köp e-boken till exempel på
Utdrag ur boken "Agil utveckling av poesi"